Underwriter Professional Indemnity & Cyber

Hiscox

 • Bruxelles
 • CDI
 • Temps-plein
 • Il y a 1 mois
:
Please refer to the Dutch version below

A propos d’Hiscox

Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées pour les particuliers et les professionnels. Son ADN de spécialiste en fait un référent et un leader aussi bien pour la couverture du risque Cyber et de responsabilité civile professionnelle que pour la protection des œuvres d’art et des patrimoines d’exception.
Le Groupe Hiscox emploie plus de 3400 collaborateurs dans 14 pays au sein de 34 bureaux.

Hiscox accorde une grande importance aux valeurs que sont le Courage (Les bons choix, aussi difficiles soient-ils), la Qualité (Les meilleurs, là où se fait la différence), l'Intégrité (Fidèles à notre parole), l’Humanité (Bienveillants, exigeants et ouverts) et l'Excellence dans l’exécution (Fiables, efficaces et dans les délais).
Armés de ces valeurs, Hiscox challenge les conventions, défie la norme pour sans cesse s’améliorer.

En Belgique, Hiscox s’appuie sur l’expertise d’une vingtaine de collaborateurs. L’agilité et les valeurs d’Hiscox définissent son activité, avec un accent sur l’humain, le courage et l'excellence dans l'exécution au service de ses clients.

La branche Professionnelle (PISC)

Cette branche d’assurances spécialisée d’Hiscox Belgique propose des solutions d’assurance dédiée à une clientèle de professionnels. Créée il y a 3 ans avec une très forte croissance et un haut potentiel, elle se focalise sur l’assurance du risque Cyber et la responsabilité civile professionnelle.

Poste à pourvoir

A ce poste de Underwriter Professional Indemnity & Cyber nous ferons de vous un expert en cyber-assurance et en assurance responsabilité professionnelle !

En tant que Underwriter Professional Indemnity & Cyber, vous serez responsable d'évaluer et d'accepter les risques de cyber-assurance et de responsabilité professionnelle et d'établir des offres. Vous serez le premier interlocuteur des intermédiaires, tant par téléphone que par e-mail. Naturellement, vous réaliserez également de bonnes évaluations de risques, vous mesurerez les directives d'acceptation et l'intérêt commercial et vous assurerez la constitution d'un portefeuille rentable. Vous vous tiendrez également au courant des évolutions de ce marché dynamique et contribuerez activement à l'amélioration d'un processus de demande efficace et performant.

Responsabilités générales
 • Vous évaluez et acceptez les cyber risques et les risques de responsabilité professionnelle
 • Vous négociez avec les clients et leur proposez des solutions d'assurance personnalisées
 • Vous prenez en charge la gestion du portefeuille d'un important volume d'affaires
 • Vous établissez des offres et traitez les demandes de renseignements de l'intermédiaire et des clients
 • Vous effectuez le suivi administratif, y compris la préparation des offres et des polices, le traitement des changements de polices, ainsi que les renouvellements et régularisations de celles-ci
 • Vous apportez une contribution importante à l'innovation et à l'optimisation des processus et des produits.
 • Vous jouez un rôle crucial dans l'optimisation de la collaboration avec les autres services, tels que Sales, Policy Admin en Claims.
Over Hiscox

Hiscox is een internationale groep die verzekeringen voorziet voor particulieren en professionals. Het gespecialiseerde DNA maakt dat de groep als een referentie en een leider wordt aanzien in zowel de verzekeringsdekking van cyberrisico’s en de professionele burgerlijke aansprakelijkheid, alsook in de bescherming van kunstwerken, klassieke auto’sen uitzonderlijk erfgoed.
De Hiscox Groep heeft meer dan 3400 medewerkers in 14 landen in 34 kantoren.

Hiscox hecht veel belang aan de waarden Moed (The right choice, however difficult), Kwaliteit (The best, where the difference is made), Integriteit (True to our word), Menselijkheid (Cautious, responsible and open) en Excellentie in uitvoering (Reliable, efficient and on time).
Met deze waarden staat Hiscox in de markt en op zoek naar constante innovatie en verbetering.

In België steunt Hiscox op de expertise van een twintigtal medewerkers. De wendbaarheid en de waarden van Hiscox zijn bepalend voor zijn bedrijf, met de nadruk op mensen, moed en uitmuntendheid in de uitvoering ten dienste van zijn klanten.

De Professionele Divisie (PISC)

Deze gespecialiseerde verzekeringstak van Hiscox België biedt specifieke verzekeringsoplossingen voor een professioneel cliënteel. Het is 3 jaar geleden opgericht met een zeer sterke groei en een hoog potentieel en richt zich op verzekeringen tegen cyberrisico's en beroepsaansprakelijkheid.

Functie

In deze functie van Underwriter Professional Indemnity & Cyber helpen wij jou om expert te worden op gebied van Cyber- en Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen!

Als Underwriter Professional Indemnity & Cyber ben je verantwoordelijk voor het beoordelen en accepteren van Cyber- en Beroepsaansprakelijkheidsrisico’s en het maken van offertes. Hierbij ben je het eerste aanspreekpunt voor makelaars, zowel telefonisch als per e-mail. Uiteraard weeg je daarbij een goede risicobeoordeling, de acceptatierichtlijnen en het commerciële belang goed af en zorg je voor de opbouw van een rendabele portefeuille. Daarnaast blijf je continue op de hoogte van ontwikkelingen in deze dynamische markt en draag je actief bij aan het verbeteren van een efficiënt en effectief aanvraagproces.

Algemene verantwoordelijkheden
 • Cyber- en Beroepsaansprakelijkheidsrisico’s beoordelen en accepteren
 • Je onderhandelt met klanten en biedt verzekeringsoplossingen op maat.
 • Je managed het portfolio van een omvangrijk portfolio.
 • Offertes maken en vragen van de makelaar en klanten afhandelen
 • Verzorgen van de administratieve afwikkeling waaronder opmaak van offertes en polissen, verwerken van polis bijvoegels, hernieuwingen en afrekeningen
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan innovatie en optimalisatie van processen en producten.
 • Je speelt een cruciale rol in het optimaliseren van de samenwerking met andere afdelingen, zoals Sales, Policy Admin en Claims.
Person Specification:

Niveau et compétences
 • Une formation juridique
 • L'intérêt pour l'informatique est un plus
 • Enthousiaste, avide d'apprendre et proactif
 • Enseignement supérieur ou niveau universitaire et niveau de réflexion
 • Bilingue néerlandais / français avec une bonne maîtrise de la langue anglaise
 • Organisé et précis, vous avez le sens du détail
 • Capacité à travailler sous pression en respectant des délais serrés
 • Fort esprit d'équipe
 • Flexible et proactif, vous faites preuve d'initiative pour soutenir vos collègues sans supervision ni accompagnement poussés
 • Excellentes compétences en communication, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Travailler chez Hiscox

Hiscox se caractérise par une forte culture de valeurs qui distingue l'entreprise de ses concurrents. Ces valeurs sont non seulement promues au sein d’Hiscox mais également respectées à la fois en interne et en externe. Vous trouverez nos valeurs fondamentales sur notre site Web, .

Procédure de candidature

Le premier entretien aura lieu avec le Manager Professional Insurance & Cyber Risk et le HR Business Partner Benelux. Si le premier entretien donne lieu à un second, ce dernier aura lieu avec le Operations Manager Benelux et le Branch Office Manager. Selon la situation, un troisième entretien peut être demandé, suivi d'un entretien final sur les conditions d'emploi.

Ce poste vous intéresse ?

Si la lecture de cette offre d'emploi vous a intéressé ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, veuillez-vous surfez sur ou .

Niveau en vaardigheden
 • Rechten achtergrond
 • Interesse in IT is een pluspunt
 • Enthousiast, leergierig en proactief
 • Hogere opleiding of universitair werk- en denkniveau
 • Tweetalig Nederlands / Frans met een goede beheersing van de Engelse taal
 • Georganiseerd en nauwkeurig, met aandacht voor detail
 • Vermogen om onder druk te werken met strakke deadlines
 • Sterke team speler
 • Flexibel en proactief, toont initiatief om anderen te ondersteunen zonder nauw toezicht of begeleiding
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Werken bij Hiscox

Hiscox kenmerkt zich door haar sterke waarde gedreven cultuur die het bedrijf onderscheidt van haar concurrenten. Deze waarden worden binnen Hiscox niet alleen gepromoot maar ook nageleefd zowel intern als extern. Op onze website kun je onze kernwaarden vinden, .

Sollicitatie procedure

Het eerste gesprek zal plaatsvinden met de Manager Professional Insurance & Cyber Risk en HR Business Partner Benelux. Als de eerste ronde met succes wordt doorlopen zal er een tweede gesprek plaatsvinden met de Operations Manager Benelux en Branch Office Manager. Afhankelijk van de situatie kan er worden besloten om nog een derde gesprek te houden gevolgd door een laatste arbeidsvoorwaarden gesprek.

Interesse?

Mocht je na het lezen van deze vacature interesse hebben of extra informatie willen, bezoek de website

Hiscox

Offres similaires

 • Claims Underwriter

  Hiscox

  • Bruxelles
  : Please refer to the Dutch version below À propos d'Hiscox Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées pour les particuliers et les professionnels. Son ADN d…
  • Il y a 1 mois
 • Underwriter (Insurance) - Brussels

  • Bruxelles
  42 000+ CV IT sont disponibles : freelances, salariés, alternants et stagiaires. Accédez aux CV et publiez vos offres d'emplois, de missions et vos intercontrats. Pour découvrir la…
  • Il y a 2 mois
 • Young Professional-Traineeship

  Belfius

  • Bruxelles
  Accompagner les jeunes entrepreneurs sur la voie de leur premier succès, aider les clients à réaliser leur rêve immobilier, soutenir les dirigeants d'entreprise dans la croissance …
  • Il y a 4 mois